Přístup k dětem v AVIDA

Náš přístup v péči o děti předškolního věku

V AVIDA se dětem ve věku od 15 měsíců do 6 let věnujeme podle vědecky podložených metod a přístup rozdělujeme na dvě důležitá období ve 2 fázích programu a přístupu.

Děti od 15 měsíců do 3 let

Ve věku nejmenších dětí (od 15 měsíců do 3 let) se zaměřujeme na zdokonalování samostatnosti, rozvoj senzomotoriky, koordinace oko–ruka, reálných praktických dovedností - sebeobsluhy, výtvarných a hudebních schopností, pohybových dovedností, angličtiny hrou a socializací.

Děti od 3 do 6 let

V prostředí školky (děti ve věku 3 až 6 let) nabízíme hlubší rozvoj dovedností z oblasti praktického života, hudby a umění a pokročilejší aktivity z oblasti rozvoje intelektu – zdokonalení a tříbení smyslů, matematiky, českého a anglického jazyka. Pracujeme také na sociální interakci, přidáváme zdvořilostní lekce a dbáme na rozvoj jemné i hrubé motoriky.

Školy AVIDA

V AVIDA školičce děti cíleně vedeme a inspirujeme

Děti na základě svých vývojových potřeb a vnitřní touhy pracují se zajímavými aktivitami a materiály. Například procvičují správný úchop tužky a držení štětce při realizaci vlastních výtvarných děl, nebo rozvíjí jemnou motoriku, když se podílí na přípravě své svačinky. Děti zároveň objevují hranice svého pohybu při pobytu venku a pomalu se učí vnímat angličtinu. Každý den se mohou radovat ze svých pokroků.  Funkční a harmonické prostředí školičky je přizpůsobeno velikosti a síle dětí ve věku od 15 měsíců do 3 let.

jesle praha - školička AVIDA
A vida! Poznávat svět jde hravě.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.