Využíváme aktivizující metody výuky

To znamená

Živé diskuse nad konkrétními tématy.

Aktivní zapojování dětí do výuky a řešení úkolů.

Rozvoj osobnosti vedením rozhovoru.

Jsme soukromá česko-anglická základní škola nabízející moderní vzdělávání na 1. stupni formou aktivizujících metod učení. Děti se snažíme neustále inspirovat, motivovat a provázíme je v jejich cestě za vzděláním. Náš přístup je individuální a respektující. Nabízíme výuku, která baví a je zároveň výzvou. Učíme v souvislostech a připravujeme děti na život v reálném světě. Aktivním postojem k učení se děti s naší pomocí postupně osvobozují od přímého vedení, zdokonalují své dovednosti a dosahují úspěchů.

A vida! Učit se dá i jinak.

Základní škola AVIDA Praha
Skoly AVIDA - Aktivita, Vzdělání, Inspirace, Detail, Ambice

O škole

Kvalitní škola 21. století má být inspirující, motivující a zároveň adekvátně náročná. A toho se držíme. Nabízíme vzdělávání na nejvyšší úrovni, obohacené o moderní a zábavné prvky. Vyučování probíhá dvojjazyčně, v češtině a angličtině. Naši žáci vidí informace v souvislostech, jsou kreativní, samostatní a postupně se z nich stávají silné osobnosti s vlastním postojem a myšlenkami.

Naše
filozofie

Držíme se důležitých životních hodnot a cílů. Děti inspirujeme, pomáháme jim zvládat každodenní výzvy a učíme je bojovat za své sny a cíle. Společnými hodnotami se řídí v naší škole všichni – žáci, učitelé i rodiče. Výsledkem je pozitivní postoj ke vzdělávání a dosažení požadovaných výsledků.

Základní škola AVIDA Praha
Nejsme učitelé předmětů, ale dětí.
Dětem nasloucháme.

Reference
rodičů

01 / 12

Pro školu AVIDA jsme se rozhodli na základě dobrých zkušeností se školkou AVIDA. Líbí se nám „jiný“ přístup k dětem, menší kolektiv ve třídě, práce s pomůckami, individuální zaměření a zajímavá metodika výuky. Pozitivně hodnotíme přístup k výuce angličtiny. Mimo skvělou orientaci v cizojazyčném prostředí, vnímáme u syna zvídavost a chuť naučit se něco nového. Posílil sebevědomí, zlepšil komunikační dovednosti a je ohleduplný k ostatním. Těší nás ten vývoj pozorovat.

Mgr. Ivana Trávníčková

02 / 12

Školu AVIDA jsme si vybrali v návaznosti na školku AVIDA, se kterou jsme měli skvělé zkušenosti. Syn se začal doma zajímat o písmenka a čtení. Často doma vypráví, co ve škole dokázal a rád si doma látku opakuje. Vyhovuje nám malý kolektiv, bilingvní vzdělávání, přátelský a viditelně respektující přístup učitelů k dětem. 

Mgr. Lenka Ponikelská 

03 / 12

Zaujal nás výukový program, menší počet dětí ve třídě a angličtina s rodilým mluvčím. Překvapuje nás, za jak krátkou dobu se syn naučil číst a psát. Vidíme větší schopnost soustředit se, snahu o dokončení zadání a ochotu spolupracovat. Mezi velké plusy patří dobrá komunikace se školou a poskytování zpětné vazby. V AVIDA jsme úplně spokojení. Naše dítě je v bezpečí, vše mají pod kontrolou. 

Anastasija Kozlovska

04 / 12

Naše dítě je v AVIDA šťastné. Syn krásně počítá, je více samostatný a také se rozvíjí kreativně. Ze školní docházky má prostě radost. A to velmi těší nás rodiče. Pracuje podle svého tempa, rozvíjí logické uvažování a komunikační dovednosti. Udělali jsme dobré rozhodnutí.

Anna Ruščák

05 / 12

Ve škole AVIDA se nám líbí učební plán, angličtina, projekty, hodně pohybu, dva učitelé ve třídě, cíle a pomůcky pro děti. Syn se velmi zlepšil v mnoha oblastech rozvoje, má motivaci ve škole aktivně pracovat, zlepšila se jeho orientace ve svých věcech i povinnostech. Je viditelně napřed oproti svým vrstevníkům. Se školou jsme spokojeni a těší nás, jak vzdělávání probíhá.

Michaela Richardson

06 / 12

Dcera se do školy těší. Naučila se pracovat samostatněji a uvědomuje si svoji zodpovědnost. Jsem spokojena na 100 %. Líbí se mi celkový přístup učitelů a vedení školy, nestresující prostředí i výuka toho, co pokládám za důležité. Ve škole AVIDA jsme našli pomoc dítěti v přirozeném rozvoji nenásilnou formou. Také mi vyhovuje, že zde pracují velice inteligentní a vnímaví lidé. 

Ing. Martina Nosková

07 / 12

Školu AVIDA jsme pro syna vybrali, protože jsme měli skvělou zkušenost se školkou AVIDA. Oceňujeme především individuální a empatický přístup k dětem, metody výuky a rozšířenou výuku angličtiny. U syna vnímáme obrovský pokrok v mnoha oblastech, což je dáno především tím, že ho škola nesmírně baví a sám má touhu se zlepšovat. Do školy se každé ráno velmi těší - zejména na psaní deníku a zpracovávání různých projektů. Z naší zkušenosti mohu říci, že učitelům se výborně daří probudit v dětech lásku ke vzdělávání a touhu učit se nové věci a posouvat se dál. Sečteno a podtrženo - se školou jsme velmi spokojeni a jsme rádi, že jsme pro syna vybrali právě školu AVIDA. 

JUDr. Gabriela Krejzová

08 / 12

Chtěli jsme pro dceru školu, která ji bude rozvíjet a bude pracovat s její touhou po vědění. Je to pecka! Jasná shoda a stejný pohled na vzdělávání jsme v AVIDA měli už na první schůzce. Jsme spokojení a nadšení ze všeho, co ve škole dělají a jak to dělají. Moc se nám líbí způsob, jakým se děti učí, jakými metodami, jak s dětmi jednají. Pokrok dcery je neskutečný. Dostal nás například její projekt na Šípkovou Růženku. Vždycky je nám při tom trošičku líto, ze jsme sami takovou školu neměli :-)

Ing. Pavel Jurka

09 / 12

Je pro nás důležité, že věci, kvůli kterým jsme si školu vybrali, fungují. Méně dětí ve třídě, individuální přístup, koncept vzdělávání. Ta možnost vybírat si, jakou práci bude syn dělat, když zrovna nemá lekci, je skvělá. Se školou AVIDA jsme opravdu spokojeni. Dělají to dobře a tak, že to děti zajímá. Vidíme u syna zodpovědnost vůči školní práci, posílení sebedůvěry a vlastní disciplíny.

Mgr. Karolína Nováková

10 / 12

Pro školku jsme se rozhodli na základě doporučení švagrové a pro pokračování ve škole na základě dobrých zkušeností ze školky. Když to porovnáváme se školou, do které jsme dříve chodili my, tak se nám hlavně líbí, že děti v AVIDA se nebojí cokoliv říct a vyzkoušet. Už v první třídě dcera dokázala pracovat samostatně. I v době, kdy byly školy zavřené a my jsme na ni kvůli zaměstnání neměli mnoho času. Posun ve vzdělávání vnímáme pozitivně. Velmi tomu pomohla již školka, kde se děti naučily číst i psát a získaly další dovednosti, včetně základů angličtiny. Děti jsou ve škole spokojené a my také. V AVIDA máme kvalitní výuku a dobrý kolektiv učitelů. Víme, že cokoliv je možné řešit přímo s nimi. To, jak se tam dětem líbí, dokazuje fakt, že vždy prosí, ať je vyzvedneme co nejpozději.

Ing. Karel Beránek

11 / 12

Školku AVIDA jsem vyhledala pomocí intuice a děti jsem přihlásila na základě shodných hodnot s vedením. Starší dcera začala chodit do školky v roce 2018 a dnes již navštěvuje 2. třídu základní školy. I má mladší dcera dnes už druhým rokem s radostí dochází do AVIDA školy. Má dlouholetá zkušenost se vzděláváním v AVIDA je na vrcholu maximální spokojenosti. Oceňuji mnohé, co tato škola a školka nabízí viz webové stránky, které nelžou. Jako rodič, či zákazník, si vážím pro–klientského přístupu. Celému týmu patří mé poděkování! Mít doma šťastné školačky, které nepřišly o svá očekávání, své nadšení a zájem o školu, je k nezaplacení. Hluboká poklona paní ředitelce Šlencové Bílské, která vytvořila úžasnou alternativu tradičního školství. Děkuji.

Jana Hudlerová

12 / 12

Chtěli jsme školu, která bude schopná synovi dát možnost individuálního rozvoje, nabídne férové a podnětné prostředí a bude ho schopná akademicky orientovat do budoucna. Ve škole AVIDA jsme našli optimální kombinaci těchto vlastností. Jsme spokojení s tím, jak vidíme, že se syn rozvíjí, se zvládnutím distanční výuky, i s tím, jak se vypořádávají třeba se situací, když hrozí šikana. Syn nikdy neměl velký vztah ke kreslení nebo psaní rukou, a vidíme, jaké udělal za posledních pár měsíců, lockdownu navzdory, pokroky s psaním. Jsme velmi rádi za jeho rozvoj v matematice i za fakt, že se do školy těší. Je vidět, že do školy chodí rád a rád pracuje, což je skvělé. Máme pocit, že máme ve škole partnera místo instituce, proti které se bojuje (což je naneštěstí případ mnohých státních škol). Škola motivuje děti k radosti z učení a je akorát tak velká, aby se dětem dostalo takového individuálního přístupu, jaký potřebují.

Andrej Ruščák, MA, LL.M.

A vida! Učit se dá i jinak.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.