O děti pečujeme s láskou a využíváme aktivizující metody učení

To znamená

Podpora rozvoje osobnosti s porozuměním.

Aktivní zapojování dětí do programu a řešení úkolů.

Provázení dětí na jejich cestě k samostatnosti.

Jsme soukromá česko–anglická školka nabízející moderní péči a předškolní přípravu na školu formou aktivizujících metod učení. Dětem se snažíme porozumět, neustále je inspirujeme, motivujeme a provázíme je v jejich cestě za samostatností. Náš přístup je individuální a respektující. Nabízíme program, který je hravý, baví a je zároveň výzvou. Učíme v souvislostech a připravujeme děti na život v reálném světě. Naším aktivním postojem k rozvoji a učení se děti s naší pomocí postupně osvobozují od přímého vedení, zdokonalují své dovednosti a dosahují úspěchů.

A vida! Poznávat svět jde hravě.

Školy AVIDA
Skoly AVIDA - Aktivita, Vzdělání, Inspirace, Detail, Ambice

O školce

Kvalitní rozvoj dětí 21. století má být inspirující, motivující a zároveň adekvátně náročný. A toho se držíme. Nabízíme péči a předškolní přípravu na vzdělávání na nejvyšší úrovni, obohacené o moderní a zábavné prvky. Vyučování probíhá dvojjazyčně, v češtině a angličtině. Náš program je kreativní, děti jsou samostatné a postupně se z nich stávají silné osobnosti s vlastním postojem a myšlenkami.

Naše
filozofie

Držíme se důležitých životních hodnot a cílů. Děti inspirujeme, pomáháme jim zvládat každodenní výzvy a učíme je bojovat za své sny a cíle. Společnými hodnotami se řídí v naší škole všichni – žáci, učitelé i rodiče. Výsledkem je pozitivní postoj ke vzdělávání a dosažení požadovaných výsledků.

Základní škola AVIDA Praha
Nejsme učitelé předmětů, ale dětí.
Dětem nasloucháme.

Reference
rodičů

01 / 08

Líbí se nám koncept, prostředí školky a celková atmosféra ve třídě. Kromě vlastního předškolního vzdělávání dětí a jejich přípravy na školu oceňujeme propojení s praktickým životem a vytvoření prostředí, kde se komunikuje anglicky. Děti se tak setkají s cizím jazykem zcela nenásilnou formou. Musíme velmi ocenit také složení týmu učitelek. S těmi jsme maximálně spokojeni a naše děti mají všechny moc rády. Vnímáme velký pokrok dětí v mnoha různých oblastech – v socializaci, sebeobsluze i akademických dovednostech. Děti si našly ve školce spoustu nových kamarádů a každé ráno se do školky opravdu těší. V AVIDA se daří nenásilnou formou namotivovat děti k činnostem, ke kterým se nám doma namotivovat vůbec nedaří. Líbí se nám i to, že dostáváme každý týden stručnou informaci o tom, co děti ve školce dělají, protože od dětí samotných se toho člověk často moc nedozví :-)

JUDr. Gabriela Krejzová

02 / 08

V AVIDA jsme spokojeni pro jejich profesionální přístup, angličtinu, laskavé a chápající prostředí, kde se klade důraz na pocity dítěte a jeho intelektuální a emocionální rozvoj. Paní učitelky mají k dětem hezké vztahy, informují o jejich rozvoji a řeší problémy společně s rodiči. Průvodkyně udělaly se synem skvělou práci. Uvolnil se a cítí se ve školce dobře. To je pro nás nejdůležitější. Ve školce AVIDA se děti učí písmenka a číslice v době, kdy jsou pro to otevření. Také jsou ve styku s anglickým jazykem a učí se praktické věci. Doma pak všechny tyto činnosti zkouší a více se o ně zajímá.

Mgr. Lenka Ponikelská

03 / 08

Hledala jsem školku s respektujícím přístupem. AVIDA nabízí velmi rozvíjející a kreativní prostředí, které nezapomíná na individualitu ani na aktuální mentální kapacitu dítěte. Podporují vlastní rozhodování, ale nastavují i jasně určené hranice, s velmi hezkým, a pro mě až inspirativním, respektujícím přístupem. Díky anglicky mluvícímu personálu nabízí učení angličtiny přirozeným způsobem.

Mgr. Ivana Trávníčková

04 / 08

Líbí se nám montessori metodika, osobní přístup vyučujících, angličtina, docházková vzdálenost od bydliště, malý počet dětí ve třídě a přátelské domácí prostředí. Školka AVIDA dětem nabízí vedení k samostatnosti a odpovědnosti, podporuje zvídavost, nastavuje pravidla spolupráce a komunikace mezi dětmi. Oceňujeme pravidelné zprávy, vlídnost a nadšení učitelek, hezké prostředí ve školce, předcházení „konfliktů“ mezi dětmi, dobrou rovnováhu mezi cíleným rozvojem a svobodou volby konkrétních aktivit. Syn dělá pokroky ve čtení, psaní i počtech. Je samostatnější také doma – nalévá sám polévku, stírá stůl atd. Lépe se vyrovnává s tím, že mu něco hned nejde, že je některé věci potřeba procvičovat. Více se zajímá o přírodu (rostliny a zvířata) kolem sebe.

Mgr. Jan Zemen, Ph.D.

05 / 08

Školka AVIDA je pro mne bezpečné a podnětné místo, kde dostávám vše, co očekávám a potřebuji pro své dítě, i vše, co mé dítě přijímá nenásilně a rádo. Líbí se mi styl, přístup, samostatnost, dvojjazyčnost. Ve srovnání se stejně starými dětmi v našem okolí nevycházím z úžasu, co všechno syna v AVIDA naučili, jak je komunikativní, co všechno zná a umí.

Ing. Mgr. Lenka Terynková

06 / 08

Školka AVIDA koresponduje s principy, ve které věříme a které při výchově také používáme, zejména kontaktní a respektující přístup a začlenění dětí do běžného života. Plusem je dvojjazyčná výuka a malý kolektiv dětí. Pokrok vidíme v sociální oblasti, školka synovi pomohla být samostatnější, umět si vyjednat podmínky, zdokonalovat se v praktických dovednostech.

Michaela Vedralová

07 / 08

Původně jsme měli školku AVIDA vedle domu a říkali jsme si, že to zkusíme. Už při úvodním setkání a observaci nás ale školka uchvátila. Klid a řád, který tam panoval, mě zaujal na první pohled. Postupem času už jsem se v rozhodnutí jen utvrzovala, a to především kvůli dceři, která chodila ze školky šťastná. Ne jinak je tomu i s druhou dcerou, která chodí do školky také moc ráda. Oceňuji perfektní výběr učitelů, jejich lásku k dětem, snahu o jejich všeobecný rozvoj, důkladné věnování se dětem, klid, příjemné prostředí a hlavně skvělý individuální přístup ke každému z nich. Pokrok dcery vnímám každý den. Ze školky chodí nadšená, poznala tam mnoho kamarádů, o kterých doma vypráví, učí se pracovat s lidmi i věcmi. Ve svém nízkém věku i na druhé dceři vidím obrovský všeobecný rozhled. Velmi ráda sdílí, o čem si ve školce povídají, ráda poslouchá angličtinu a ráda se snaží i anglicky mluvit doma. Mám z ní radost a myslím, že velkou zásluhu na tom má právě školka AVIDA.

Mgr. Anna Vojtěchovská

08 / 08

Jsme jako rodiče moc spokojeni s výběrem školky. Je neuvěřitelné, jaké pokroky dcerka 3,5letá dělá v AVIDA školce s montessori přístupem. Je samostatná, všímavá, klidná a přitom si prosadí své. Brouká si anglicky, čte po písmenku všechny nadpisy, je zvídavá v počítání. Chce mi pomáhat v kuchyni s výrobou cukroví, mytím nádobí, sama si namaže na snídani chleba máslem, sama se oblíká, češe. Všechny sporty chce s nadšením zkusit. Nejde vše vypsat jaké výhody to pro její život a hlavně budoucnost má. Děkuji.

Z.Z.

A vida! Učit se dá i jinak.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.