Naše prostředí

Budujeme podnětné a láskyplné prostředí

Prostředí, které dětem nabízíme, je podnětné, motivující, bezpečné, zdravé, láskyplné. Zároveň je moderně zařízené a nadstandardně i vkusně vybavené. Děti v něm naplňují své přirozené vývojové potřeby a plnohodnotně se rozvíjí v českém a anglickém jazyce.

Materiály, se kterými děti v AVIDA pracují, jim umožňují objevovat, poznávat a osvojovat si praktické, kreativní i společenské činnosti hravou a zábavnou formou. Každá aktivita má logickou posloupnost, a tak se děti učí hledat řešení problémů v konkrétní podobě, címž je podporován rozvoj kritického myšlení.

Skolka AVIDA

Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo bezpečně, naplno rozvíjelo svůj potenciál, bylo den ode dne samostatnější, umělo argumentovat a odlišovat správné od špatného. Děti provázíme specifickými činnostmi, které jim umožňují dosáhnout vyšší úroveň motorické koordinace a smyslového vnímání. Zdokonalují se v sociálních dovednostech a kritickém myšlení. Děti se přirozeným způsobem seznamují s matematikou, angličtinou, rozširují svou slovní zásobu a seznamují se s psaním a čtením.

Školy AVIDA
A vida! Učit se dá i jinak.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.