Naše hodnoty

Dosažení úspěchu jako začátek další cesty

Naše žáky inspirujeme a pomáháme jim zvládat každodenní výzvy. Chováme se zodpovědně vůči sobě, ostatním i všemu, co děláme. Věříme v lásku k člověku a životu, máme úctu k dětství, přátelství a spolupráci. Vyznáváme otevřenou a vzájemně respektující komunikaci a přátelskost.

Základní škola AVIDA Praha
Základní škola AVIDA Praha

Houževnatost

Věříme, že základní ingrediencí všech vynikajících výkonů je houževnatost – kombinace vytrvalosti a dlouhodobé vášně pro vytyčené cíle. Důležité je nevzdávat se a mít ochotu opakovaně bojovat a chtít práci dokončit, i když to zrovna nejde.

Základní škola AVIDA Praha

Zodpovědnost

Učíme se chovat zodpovědně vůči sobě, ostatním i všemu, co děláme. Zodpovědnost vychází z morálních principů a vede k vědomí, že všechno, co uděláme, bude mít své důsledky.

Spolupráce

Přátelskost a otevřenost je to, na čem stavíme spolupráci s rodiči. Zároveň silně podporujeme schopnost vzájemné spolupráce dětí. Jejím cílem je rozvoj potenciálu každého dítěte a jeho sociálních dovedností.

Základní škola AVIDA Praha

Ctižádost a cílevědomost

Podporujeme zdravou ctižádostivost a cílevědomost – vrozené lidské vlastnosti, které posilují obrovskou vůli, trpělivost a ochotu své cíle zvládnout.

Základní škola AVIDA Praha

Zvídavost

Zvídavost posiluje proces učení a touhu získávat znalosti a dovednosti. Zvídavost nám pomáhá nacházet u zkoumaného smysl, porozumění a chuť vědět víc.

Kamarádství

Pěstujeme a rozvíjíme přátelské vztahy. Učíme se být si navzájem kamarády, moct se na někoho spolehnout, pomáhat a nic za to nevyžadovat na oplátku, navzájem se podporovat.

A vida! Už to umím.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.