ZÁKLADNÍ PILÍŘE ŠKOLY

AVIDA je víc, než jen škola

Držíme se moderních vzdělávacích metod a cílů. Stavíme na dlouholetých zkušenostech v oboru vzdělávání dětí různého věku. Slovo „vzdělávání“ má pro nás mnohem hlubší význam, a proto k němu přistupujeme komplexně a z různých úhlů pohledu.

Základní škola AVIDA Praha
Skoly AVIDA - Aktivita, Vzdělání, Inspirace, Detail, Ambice
Základní škola AVIDA Praha

Aktivita

Slovo aktivita vnímáme v různých souvislostech. Především víme, že aktivní zapojování dětí do výuky je pro jejich rozvoj klíčové. Naši učitelé podporují u dětí aktivní postoj k učení a vedou je k účasti na svém rozvoji. Děti vedeme i k aktivitám pohybovým a kulturním. Chceme, aby si vytvořily pozitivní vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu. Chodíme na výstavy, do muzeí i na exkurze v Praze a okolí.

Vzdělání

V naší škole plníme Rámcově vzdělávací program MŠMT. Naši žáci běžně zvládají učivo vyšších ročníků a dosahují skvělých výsledků.

Základní škola AVIDA Praha

Inspirace

Děti inspirují nás a my inspirujeme je. Podporujeme a rozvíjíme jejich zvídavost, představivost, disciplinovanost i schopnost vzájemné spolupráce.

Základní škola AVIDA Praha

Detail

Naši žáci vidí informace v souvislostech a mají dobrý přehled o každodenním světě. Zajímáme se o názory, postřehy a pocity našich žáků i jejich rodičů. Spolupracujeme s nimi a nasloucháme jim.

Základní škola AVIDA Praha

Ambice

Připravujeme děti na život tak, aby si mohly splnit své sny. Učíme je za své sny a cíle bojovat, nevzdávat se a své plány úspěšně dokončovat.

A vida! Učit se dá i jinak.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.