Proč přihlásit Vaše dítě k nám?

Protože poskytujeme vzdělávání, které je přirozené, respektuje osobnost dítěte i jeho zájmy. Probouzíme v dětech cílevědomost, podporujeme je a povzbuzujeme, aby chtěly dokázat pokaždé víc a jejich cesta byla završena úspěchem. Jsme škola, která své žáky připravuje na život tak, aby si mohli splnit své sny.

Základní škola AVIDA Praha
  • Česko – anglické prostředí.
  • Individuální a respektující přístup.
  • Podpora rozvoje maximálního potenciálu dítěte.
  • Všestranný rozvoj dle aktuální potřeby dítěte.
  • Zkušený tým pedagogů.
  • Spolupracující vztah s rodiči a přátelskost.
Jsme soukromá česko-anglická školička, školka a základní škola v Praze.
Individuální a respektující přístup.
Česko–anglické prostředí.
Všestranný rozvoj dle aktuální potřeby dítěte.
Spolupracující vztah s rodiči a přátelskost.
Zkušený tým pedagogů.
Podpora rozvoje maximálního potenciálu dítěte.

Jak poznáte, že jste vybrali tu správnou školu?

Výběr školy je rozhodnutí, které má vliv na celý život dítěte. V první řadě je dobré si uvědomit, že ideální škola neexistuje. Nicméně je důležité, aby Vaše vize, cíle a požadavky na vzdělání byly totožné se školou, kterou vybíráte.

Očekávání rodičů vůči přístupu a vzdělávání k dětem je však různé. Někdo chce systém a tradici doplnit o moderní a zajímavé prvky, aby vzdělávání bylo zábavnější, avšak s cílem naučit se vše, co ke školní docházce patří, a to jak tempem, tak i obsahem a na horní hraně potenciálu dítěte. Jiní rodiče hledají nevýkonnostní a „svobodnou“ školu, kde je dítě podporováno, samo si však určuje, čemu se bude věnovat, nechtějí žádný tlak a jediným kritériem je, aby dítě bylo ve škole spokojené.

Co určuje
kvalitu školy?

Učitelé

Zjistěte si informace o lidech, kteří školu tvoří a kteří s dětmi pracují. Silní, houževnatí učitelé se nespokojí s kompromisy. Oni se na cestě k vytyčenému cíli nevzdají svých hodnot, a proto mohou svých cílů dosáhnout.

Vybavení třídy a pomůcky

Zajímejte se o dostupné vybavení a moderní pomůcky ve třídě. Jak pomůcky jsou při výuce využívány? Má škola knihovnu a jaké knížky v ní děti najdou? Hry pro odpolední programy vám také umožní nahlédnout do práce školy s dětmi.

Organizace výuky

Zeptejte se, jak je v dané škole zorganizovaná výuka. Jakým způsobem probíhá zpětná vazba a hodnocení žáků. Jak si učitelé vedou záznamy o práci každého dítěte. Chtějte vidět, že taková agenda ve škole funguje. Zjistěte, jestli jsou podporovány individuální i skupinové aktivity, samostatná práce dítěte, podle čeho ve výuce děti pracují a postupují, jaké výsledky žáci mají.

Komunikace s rodiči

Zajímejte se, jakým způsobem škola komunikuje a spolupracuje s rodiči. Nezapomínejte, že i osobní sdílení informací s rodiči je stále velmi důležitou součástí partnerských vztahů i přesto, že komunikační elektronické kanály (mail, školní aplikace, webová stránka, sociální sítě) jsou moderními a v dnešní době naprosto běžnými způsoby sdílení informací. Samozřejmostí by měly být také individuální schůzky. Zjistěte si, jestli škola pořádá setkání a vzdělávací akce pro rodiče.

Odpolední program

Zjistěte, jak probíhá odpolední program a družina. Podívejte se na rozmanitost nabídky kroužků, zaměřte se na zázemí zahrady pro bezpečný pobyt a volnou hru venku.

Exkurze a výlety

Ptejte se, kam a jak často chodí děti na exkurze a výlety. Jak využívají okolí školy pro propojení s výukou a rozvojem? Kde pořádají školy v přírodě? Nahlédněte se do historie akcí školy na sociálních sítích.

A vida! Učit se dá i jinak.
Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.