Přihlaste své dítě k nám

AVIDA je školou s individuálním přístupem k dětem i rodičům. Proto místo standardního formátu „Dny otevřených dveří“ plánujeme se všemi rodiči individuální schůzky, během kterých je dostatek prostoru na všechny otázky i odpovědi. Rodiče mají možnost přijít do třídy, vnímat sami atmosféru během vyučování, dynamiku výuky, přístup učitelů a jejich způsob práce s dětmi. Mohou si prohlédnout pomůcky a materiály se kterými pracujeme a potkat se s učiteli i vedením školy. Věříme, že tento přístup může pomoci rodičům v důležitém rozhodnutí jakou školu pro svoje děti hledají.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte, rádi Vám sdělíme všechny důležité informace.

Podat přihlášku

Průběh a kritéria zápisu do 1. třídy základní školy AVIDA pro školní rok 2024/2025

 • Zájem o zápis do ZŠ AVIDA je potřeba vyjádřit vyplněním Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ AVIDA.

 • Na základě projeveného zájmu vás budeme kontaktovat. Zašleme vám Přihlášku, Dotazník zájemce a popis dalšího postupu.

 • Podle aktuální epidemiologické situace škola zájemce informuje o možnostech návštěvy školy, schůzek s učiteli a vedením školy. Buď formou osobní návštěvy nebo formou videokonference.

 • Termín pro doručení přihlášek je 24. 3. 2024. Přihlášku (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ AVIDA) a vyplněný Dotazník zájemce vám zašleme na základě předchozí komunikace.

 • Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit vedení školy jedním z následujících způsobů:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

  • datovou schránkou školy: 8ur4jge,

  • poštou na adresu sídla školy: K trnkám 6, 143 00 Praha 4,

  • osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. +420 608 441 344.

 • Zápis​ k plnění povinné školní docházky proběhne ve dnech 4. dubna 2024.

 • Při rozhodování o zařazení dítěte do základní školy AVIDA vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Důležitá jsou také očekávání rodičů od školní docházky v naší škole.

  Kritéria pro zápis jsou:

   • Dítě, které dosáhlo 6 let věku do 31. 8. 2024,

   • dítě po odkladu povinné školní docházky,

   • dítě, které dosáhne 6 let věku od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce).

  • Posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem ZŠ AVIDA při zápisu k povinné školní docházce. Požadavkem školy je osobní přítomnost dítěte u zápisu.

  • Ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle ŠVP ZV ZŠ AVIDA, jeho schopností a dovedností v konkrétních oblastech, především schopnosti zvládat požadovaný rozsah výuky, pracovní tempo a schopnosti samostatné práce.

  • Soulad vize školy a rodiny v otázce vzdělávání.

  • Sourozenci již zapsaní ve škole.

 • Výsledek zápisu ​zveřejníme na webových stránkách školy ​nejpozději ​v pátek​19. 4. 2024​.

Přijatí uchazeči obdrží Rozhodnutí o přijetí. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději v pátek 17. 5. 2024.

Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.